Γενικά

Η MTcon είναι κατασκευαστική εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα.

Η MTcon διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές, προωθεί την εφαρμοσμένη μηχανική σχεδίαση-κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων. Η εταιρεία  εκτελεί έργα μελέτης-κατασκευής-συντήρησης δηλαδή έργα με το «κλειδί στο χέρι». Η εταιρεία αντλεί την εμπειρία της, από την εκτέλεση  ολοκληρωμένων έργων, αλλά και από τους μηχανικούς που την στελεχώνουν.