Υπηρεσίες

Κατηγορίες κατασκευών και εγκαταστάσεων - Συντηρήσεις

Κλιματισμός, θέρμανση και Εξαερισμός.
Πυροπροστασία.
Ύδρευση.
Καθαρισμός και επεξεργασία νερού/υγρών/Στερεών/Αέριων Αποβλήτων.
Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων.
Πισίνες /Σάουνες.
Συστήματα Ατμού/Πεπιεσμένου Αέρα.
Ιατρικά Μηχανήματα και σχετικά δίκτυα νοσοκομείων.
Ηλεκτρολογικές  Εγκαταστάσεις (χαμηλή, μέση και υψηλή τάση), Υποσταθμοί.
Συστήματα Ασφαλείας( CCTV/ IA / AC).
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα.